a.s. Zondag 22-09-2019 zullen wij onze rit naar Sambeek resp. St. Anthonis afsluiten in de Biergarten van Restaurant Croy van onze sponsor JanFranken voor een biertje. Jan zal tevens van de gelegenheid gebruik maken om met ons “bij-te-praten” over de voortgang en  ervaringen van zijn Afrika-project !

Het programma of de agenda voor de volgende week(en) ziet er als volgt uit:

Zondag 19 januari: ATB-tocht naar Liessel, A-route 53 km, B-route 48 km. Dit zijn routes die eigenlijk voor 15 dec. 2019 gepland stonden maar door omstandigheden niet door zijn gegaan. Piet heeft routes nog wat aangepast.

Er is dan ook een MTB/ATB-tourtocht in Valkenswaard, 

Zondag 26 jan.: MTB-tocht 'Passion for Bikes/Mierlo'.

Voor meer details en de GPS-routes van bovenstaande eigen tochten zie onder 'Programma-programma'. (publicatie vanaf vrijdags vanaf 17:00 uur of eerder)

 

Beste clubleden,

Zover ik kan inschatten heerst er nogal wat onduidelijkheid bij diverse leden over het onderwerp “verzekeren” met betrekking tot alles wat te maken heeft met het fietsen in clubverband. Ik had zelf ook niet goed zicht hierop dus heb ik me maar eens hierin verdiept.
Als lid van TC Stiphout ben je automatisch ook lid van de NFTU en deze organisatie heeft diverse verzekeringen lopen voor alle leden. Dit betreft enerzijds verzekeringen voor de vereniging zelf en anderzijds verzekeringen voor de individuele leden. Voor deze laatste groep loopt er o.a.
- de fietsverzekering (gratis) tot € 1.000,- met de mogelijkheid om je bij te verzekeren
- de ongevallenverzekering
- de reisverzekering
- de fietstrailerverzekering
Meer informatie hierover vind je op de website van de NFTU. In de bijlage heb ik deze informatie verzameld.

Let op! de “gratis” fietsverzekering tot € 1.000,- geldt alleen voor schade aan de fiets als gevolg van een ongeval en dus is b.v. diefstal niet verzekerd. Diefstal valt in principe wel onder de inboedelverzekering maar alleen als deze wordt gestolen uit een afgesloten ruimte. Ook hebben de meeste reisverzekeringen wel een dekking voor fietsen maar de maximale uitkering is gemaximeerd en waarschijnlijk niet voldoende voor je dure racefiets. Een speciale“fietsverzekering” biedt meestal wel dekking voor alle risico`s.

Er heerst ook wel eens verwarring over de aansprakelijkheid als deelnemer aan de gezamenlijke ritten (al dan niet in clubverband). Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat je als deelnemer aan dit soort ritten ook altijd aansprakelijk bent voor schade welke je veroorzaakt aan een ander. Met het deelnemen aan het fietsen in een groep aanvaard je ook 
het risico dat er iets fout kan gaan en alleen als een ander een manoeuvre maakt welke je echt niet had hoeven te verwachten is er een kans dat de veroorzaker van de schade een beroep kan doen op zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Hopelijk heb ik hiermee deze lastige materie wat inzichtelijker gemaakt.

Namens het bestuur
Peter Strijbosch

 

Voor meer details en de GPS-routes zie onder 'Programma-programma".

Voor details en de GPX-routes van deze mooie rit die  j.l. dinsdag is voorgereden, zie onder 'Programma"-'programma'.