Wij ontvingen zondag het droevige bericht dat ons ereIid Jan Koenen op de respectabele leeftijd van 87 jaar is overleden.

We herinneren ons Jan als een, vanaf de oprichting van de club in 1986, actief betrokken lid die tot dik in de 70 jaar ons peloton mee aanvoerde.

In weer en wind, immer goed gemutst, en ons, vaak de laatste kilometers al gouwe ouwe Nederlandse liedjes zingend, naar huis voerde.

Met Jan verliezen we een warm persoon die altijd zijn interesse in onze club is blijven tonen.

Wij wensen zijn kinderen, hun partners en zijn kleinkinderen veel sterkte om dit verlies een plaats te geven.

TC Stiphout  (voor meer info zie PrikBord)

Tourclub Stiphout heeft meegefietst ter begeleiding van de Beverloop welke onze "gastheer" HAC jaarlijks organisteerd.

Hieronder dankwoord namens HAC :

Langs deze weg wil ik Ad Br., Piet De., Howard Ha., Peter van Ke. en Toon van Ud. namens HAC hartelijk dankzeggen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse Beverloop, Mede dankzij hun fiets-begeleiding kijken we terug op een geslaagde dag ! Sportieve groet Dick El .

 

          

30 augustus 2018 heenweg ± 175 km.                                         31 augustus Zandvoort?

         

31 augustus Noordwijk                                                                   01 september 350km (?) terug in Stiphout

Uitgelaten na het avondeten (en ik denk de borrel)                 Ra, ra wie is de jarige Job?

We kunnen terug kijken op een heel geslaagde voormiddag met een meer dan gemiddelde opkomst!

Voor 19 augustus had onze voorzitter een surpriserit / afsluitng ingepland.

De rit an sich is onstaan na een avondritje waarbij bij Vangaelen werd gepauzeerd. Hierop heeft Arno 3 ritten uitgezet.

Surprise's bestonden derhalve uit :

=> Nieuwe rit uitgezet door aspirant ritmeester Arno

=> Pauze bij Wim / Hostellerie VanGaelen : www.hostellerie.nl

=> Ritafsluiting bij Peter van K 

    

Koffiepauze (of thee of kapposieno)          Ritafsluiting (bij Peter v K):

Hostellerie Vangaelen Heeze                    Gasthuisstraat Stippent