Organisatie en Veiligheid (versie juli 2019, op voordracht van Peter Strijbosch oktober 2018):

Om zo veel mogelijk te kunnen genieten van onze hobby is het belangrijk dat we dit op zo`n veilig mogelijke manier doen. Onderstaand diverse “gedragsregels” alsmede praktische zaken rondom de organisatie van en de veiligheid tijdens deze ritten.

Het bestuur raadt aan om deze informatie goed door te nemen. Uiteraard is het van belang om ook zelf je gezonde verstand te blijven gebruiken en er alles aan te doen om de ritten zo prettig mogelijk te laten verlopen.

 "Ongeschreven gedragsregels” TOURCLUB STIPHOUT:

Safety first! Veiligheid boven alles!
Samen uit samen thuis!
TOURCLUB! Geen race of snelheidsclub!
Je zou het gezien de regels hieronder misschien niet denken. Maar gezelligheid en kameraadschappelijkheid staan ook heel erg hoog in het vaandel!

Ritten/route :

- De ritten worden vooraf via de site kenbaar gemaakt.
- Download de laatste versie. Zet er niet een andere of een oudere rit op je GPS / Garmin / Polar / etc., dit geeft verwarring.


Functies en taken bij de rit:
1. Ritmeester:

- Leden welke de rit uitzetten, voorfietsen, en de pauze regelen.
- Voor het vertrek de groepen indelen (max 14 personen) per groep; inventariseren wie de route op zijn GPS heeft en een “wegkapitein” per groep aanstellen. 

2. Kopman

- Dit is meestal de ritmeester; bij splitsing van de groepen per groep een kopman aanstellen
- Deze geeft richting/sturing aan de groep en bepaalt de route. De kopman is leidend! Als je denkt dat deze "fout" rijdt, overleg dan met de kopman en trek niet zomaar je eigen plan of ga niet zomaar iets in het peloton roepen!
- De kopman communiceert helder en eenduidig!
- Bevestig naar de kopman dat je het begrepen hebt en geef signalen door.

3. Wegkapitein:

- “Bewaakt” de groep en geeft van achteruit de groep fluitsignalen door.
- Let op signalen vanuit het peloton b.v. of iedereen bij kan houden, de veiligheidsregels worden nageleefd e.d.
- Spreekt de groep aan bij onverantwoord gedrag b.v. wanneer er afgeweken wordt van de verkeers- en clubregels.
- Treedt ter plaatse op als coördinator bij pech of ongevallen.
- Hanteert een fluit waarmee hij signalen ter bevordering van de veiligheid aan het peloton geeft (1× fluiten = start, 2× fluiten = stop, continue fluiten = achterop komend verkeer).
- Let op: een spiegeltje is erg handig om het achteropkomend verkeer te signaleren.


Tijdens de rit:

1. Doorwisselen:

- Volg de aanwijzingen van de kopman. Iedereen wisselt mee met uitzondering van de  wegkapitein: deze behoudt zijn plaats achter in de groep.
- De kopman wijst iemand aan welke de wissels bijhoudt.
- Indien je geen of korter kopwerk wilt doen dan kun je dit aangeven bij de kopman.

2. Signalen:
Zéér Belangrijk:

- Hand naar links of naar rechts = afdraaien naar getoonde richting; indien niet tijdig aangegeven niet abrupt toch afdraaien maar weg vervolgen en gecontroleerd omdraaien.
- Hand (vinger) ophoog = OPPASSEN! Gevaarlijke situatie!
- Wijzen naar een object (eventueel roepen paaltje of tak) = Aanwijzing gevaar.
- Hand hangend en wegwuiven = aan de kanten / opschuiven. Tegenligger of object.
- Hand van boven naar beneden (wuivend) = tempo terug brengen of zelfs stoppen.
- Gezamenlijk stoppen doen we geleidelijk en NOOIT abrupt!
Let op!  Geen signaal geven aan b.v. achteropkomend verkeer om te passeren e.d.: dit dient altijd de beslissing van de andere verkeersdeelnemer zelf te blijven.

3. Verkeer/gedrag:

- Verkeersregels: Algemene verkeersregels respecteren.
- Rood licht: ALTIJD stoppen: ook als er geen verkeer aan komt.
- Oversteken: ALLEEN als degene die achter je rijdt OOK VEILIG over kan. Het signaal “VRIJ” alleen geven indien je hier zeker van bent.
- Inhalen als je weet dat degene die achter je fietsen OOK veilig in kunnen halen.
- Achter elkaar: Op aangeven kopman of op aangeven wegkapitein.
- Verkennen: Op aangeven koprijder fietst één renner vooruit (om te om te kijken of de situatie veilig is).
- Gedraag je netjes / beleefd / vriendelijk. Je draagt een clubshirt. Je bent een visitekaartje van onze club!
- Gezamenlijk gedrag: Spreek elkaar aan op afwijkend gedrag.
- Gooi geen afval (behalve eventueel fruitschillen e.d.) op straat of in de berm.
- Bij pech: help elkaar zodat het oponthoud zo kort mogelijk is en ga keurig in de berm staan om ander verkeer niet te hinderen.
- Rij niet met losse handen.
- Het dragen van een helm is verplicht!
- Draag je persoonsgegevens en contactgegevens bij je.
- Neem een mobiele telefoon mee.

4. Snelheid:
kruissnelheden (Het is van belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn i.v.m. hun keuze):

- A groep: max 32 km/uur.
- B groep: max 28 km/uur.
- C groep: ca. 26 km/uur (of in goed onderling overleg).

Aanpassen snelheden kan maar zijn situatieafhankelijk:
• Harder:

- Als de omstandigheden het toelaten kan je “wat” harder gaan. Heuvel af, wind mee. Zwakste rijder is bepalend. Respecteer dan de afgesproken snelheid!

• Zachter:

- Bij “gevaarlijke” / minder overzichtelijke situaties zoals binnen de bebouwde kom of op smalle fietspaden in natuurgebieden (25 km/uur MAX).
- na vertrek / start: 25 km/uur, geleidelijk op te voeren naar kruissnelheid.
- Voer na bochten de eerste 50 meter het tempo geleidelijk op. Anders achterin “jo-jo” effect.
- Gezamenlijke snelheid: Geef tijdig aan als het je te hard gaat. Rijd je niet over de kop!
- Je wordt geacht het tempo enigszins bij te kunnen houden. Bij structureel tekortschieten advies extra te trainen.
- Let op de fietsers welke tekenen geven dat het tempo te hoog ligt; vraag de kopman om het tempo aan te passen
- Samen uit samen thuis: We laten NIEMAND alleen achter.

 Hoe te handelen bij ongevallen:

Zorg eerst voor de eigen veiligheid.
Volg aanwijzingen van de wegkapitein op.
Bel bij levensbedreigende situaties: 112.
Bel bij niet levensbedreigende situaties: 0900-8844.
Breng het thuisfront op de hoogte van de situatie.

Mocht U toevoegingen of verbeteringen hebben aan deze regels en taken kunt u die bij het bestuur onder de aandacht brengen.
Loes Tjerkstra: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.