Op dins- en donderdagen is er een mogelijkheid op de buitenbaan (Rijpelberg) te fietsen.

Afspreken kan via een groepsapp.

Wil je daarin opgenomen worden geef dan je naam en telefoonnummer door aan ArnoW.

  

“Winter”training op een mooie droge avond 06 november 2018.

Edwin vd V, Arno W, Ted vd H, Lodewijk vd H, Frans C. en Hans Hartm.

Met een presentatie door onze sponsor Jan Franken (Croy) over :

zijn nieuwe avontuur Croy Afrikan adventure. (Klik hier)

Wij ontvingen zondag het droevige bericht dat ons ereIid Jan Koenen op de respectabele leeftijd van 87 jaar is overleden.

We herinneren ons Jan als een, vanaf de oprichting van de club in 1986, actief betrokken lid die tot dik in de 70 jaar ons peloton mee aanvoerde.

In weer en wind, immer goed gemutst, en ons, vaak de laatste kilometers al gouwe ouwe Nederlandse liedjes zingend, naar huis voerde.

Met Jan verliezen we een warm persoon die altijd zijn interesse in onze club is blijven tonen.

Wij wensen zijn kinderen, hun partners en zijn kleinkinderen veel sterkte om dit verlies een plaats te geven.

TC Stiphout  (voor meer info zie PrikBord)

Tourclub Stiphout heeft meegefietst ter begeleiding van de Beverloop welke onze "gastheer" HAC jaarlijks organisteerd.

Hieronder dankwoord namens HAC :

Langs deze weg wil ik Ad Br., Piet De., Howard Ha., Peter van Ke. en Toon van Ud. namens HAC hartelijk dankzeggen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse Beverloop, Mede dankzij hun fiets-begeleiding kijken we terug op een geslaagde dag ! Sportieve groet Dick El .