De kop is er af!

1e ATB rit van 2019. Met ± 30 clubgenoten een hele mooie opkomst!

Pauze bij Plein 5, Kerkstraat 1a DEURNE