Tourclub Stiphout heeft meegefietst ter begeleiding van de Beverloop welke onze "gastheer" HAC jaarlijks organisteerd.

Hieronder dankwoord namens HAC :

Langs deze weg wil ik Ad Br., Piet De., Howard Ha., Peter van Ke. en Toon van Ud. namens HAC hartelijk dankzeggen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse Beverloop, Mede dankzij hun fiets-begeleiding kijken we terug op een geslaagde dag ! Sportieve groet Dick El .