Het comite heeft, na beraad vandaag ivm de coronamaatregelen de komende 3 weken waar 8 januari net of net niet in valt, besloten de nieuwjaarsreceptie te cancelen.

In plaats daarvan wil het comité, als het weer kan, in het voorjaar of in de zomer een "inhaal" feest organiseren.

Uiteraard komen we daar nog op terug.

Met vriendelijke groet, ook namens

Jan Manders, Jef Klaassen. Rob Adriaans en Cor Huibers