Veiligheid (versie juli 2016):

INHOUD:

Om de veiligheid in het peloton te kunnen waarborgen willen vanuit het bestuur graag de verkeersregels en een aantal gedragscodes en tips onder de aandacht brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van de Nederlandse wetgeving en van het Veiligheidshandboek van de NTFU. Enkele regels staan er wellicht dubbel in. Andere hebben we wellicht over het hoofd gezien. Die zullen gedurende het fietsen wel aan de orde komen.
 
Wij vragen u allen deze regels aandachtig door te lezen en deze na te leven. Dit omdat we veiligheid in het peloton alleen samen kunnen realiseren.

1) "Ongeschreven gedragsregels” Tour Club Stiphout:
  • Safety first! Veiligheid boven alles!
  • Samen uit samen thuis!
  • Tourclub! Geen race of snelheidsclub!
  • Je zou het gezien de regels hieronder misschien niet denken. Maar gezelligheid en kameraadschappelijkheid hebben we ook heel erg hoog in het vaandel staan!

Functies binnen de groep:

1 Ritmeester:
- Leden welke de rit uitzetten, voorfietsen, zaken bij vertrek regelen en die de pauze regelt.

2 Kopman:
- Geeft richting/sturing aan de groep. Deze bepaald waar we naar toe gaan. Deze te volgen! 1 persoon bepaald! Als je denkt dat deze "fout" rijdt, overleg dan met koprijder en trek niet zomaar je eigen plan of ga niet zomaar iets in het peloton roepen!
- De kopman communiceert helder en eenduidig!
- Bevestig naar de kopman dat je het begrepen hebt en geef signalen door.

3 Wegkapitein:
- “Bewaakt” de groep en geeft van achteruit de groep fluitsignalen door.
- Let op signalen vanuit het peloton t.a.v. b.v. of iedereen bij kan houden, de veiligheidsregels worden nageleefd e.d.
- Spreekt de groep aan bij onverantwoord gedrag, wanneer er afgeweken wordt van de verkeers- en clubregels.
- Maakt melding bij het bestuur van deelnemers,  die bij voortduring zich niet aan de regels houden en weigeren de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen.
- Treedt ter plaatse op als coördinator bij pech of ongevallen.
- Hanteert een fluit waarmee hij signalen ter bevordering van de veiligheid aan het peloton geeft (1× fluiten = start, 2× fluiten = stop, continue fluiten = achterop komend verkeer).

Groep:
- Streven naar maximaal 14, 16 renners;
- Blijf in de groep zoveel mogelijk op je positie. Wissel niet zomaar. Ga de kopgroep en zeker de kopman niet voorbij! Deze probeert de rit goed te doen verlopen
 
Signalen:
IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR EIGEN ALERTHEID!
- Hand naar links of naar rechts = afdraaien naar.
- Hand (vinger) ophoog = OPPASSEN! Gevaarlijke situatie!
- Wijzen naar een object (eventueel roepen paaltje of tak) = Aanwijzing gevaar.
- Hand hangend en wegwuiven = aan de kanten / opschuiven. Tegenligger of object.
- Hand van boven naar beneden (wuivend) = tempo terug brengen of zelfs stoppen.
- Gezamenlijk stoppen doen we geleidelijk en NOOIT abrupt! Altijd geleidelijk.

Aandachtspunten:

- Kijk regelmatig om, houdt je groep in de gaten. Volgen ze? Is het tempo goed?
- Communiceer goed met 2e kopman / kopgroep.
- Voer na bochten de eerste 50 meter het tempo geleidelijk op. Anders achterin “jo-jo” effect.

Verkeer/gedrag:
- Verkeersregels: Algemene verkeersregels respecteren.
- Rood licht: NIET oversteken.
- Oversteken: ALLEEN als degene die achter je rijdt OOK VEILIG over kan. Veelal als iedereen over kan.
- Inhalen als je weet dat degene die achter je fietsen OOK veilig in kunnen halen. Wees er bewust van dat er mensen achter je (kunnen) fietsen die ook mee willen…
- Achter elkaar: Op aangeven kopman of op aangeven wegkapitein.
- Verkennen: Op aangeven koprijder fietst 1 renner vooruit (Om te om te kijken of dat de situatie veilig is).
- Gedraag je netjes / beleefd / vriendelijk. Je draagt een clubshirt. Je bent een visitekaartje van onze club!
- Gezamenlijk gedrag: Spreek elkaar (vanwege bewustzijn individu) aan op.

Snelheid:
kruissnelheden (Het is van belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn i.v.m. hun keuze):
- A groep: max 32 km/uur.
- B groep: max 28 km/uur.
- C groep: ca. 26 km/uur (of in goed onderling overleg).

Aanpassen snelheden kan maar zijn situatieafhankelijk:
• Harder:
Als de omstandigheden het toelaten kan je “wat” harder gaan. Heuvel af, wind mee. Zwakste rijder is bepalend. Respecteer dan de afgesproken snelheid!

• Zachter:
- Bij “gevaarlijke” / minder overzichtelijke situaties zoals binnen de bebouwde kom of op smalle fietspaden in natuurgebieden (25 km/uur MAX).
- na vertrek / start: 25 km/uur, geleidelijk op te voeren naar kruissnelheid.
- Gezamenlijke snelheid: Geef tijdig aan als het je te hard gaat. Rijd je niet over de kop!
- Je wordt geacht het tempo enigszins bij te kunnen houden. Bij structureel tekortschieten advies extra te trainen.
- Als je denkt dat een Collega fietser de handjes vol heeft, vraag het hem/haar.
- Samen uit samen thuis: We laten NIEMAND alleen achter.

Ritten / route :
- De ritten worden vooraf via de site kenbaar gemaakt;
- Download de laatste versie. Zet er niet een andere of een oudere rit op je GPS / Garmin. Dit geeft verwarring.
 
Bovenstaande klink allemaal erg serieus en zwaarwichtig. Is het ook! Maar zeker zo belangrijk is dat we fijn en gemoedelijk kunnen fietsen en daarbij dat we onze energie kwijt kunnen. Belangrijkste is dat we weer samen veilig thuis komen en er nog gemoedelijk over na kunnen buurten en nog vele mooie kilometers kunnen maken en een hechte amicale club blijven!

2) Verkeersregels voor fietsers in Nederland:

- Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen
- Gebruiken het verplichte fietspad
- Gebruiken de rijbaan als er geen fietspad is
- Fietsers dienen elkaar links in te halen; andere bestuurders mogen zij rechts inhalen
- Voor het afslaan moeten fietsers een teken met hun arm geven
- Fietsen moeten uitgerust zijn met minstens één helder klinkende bel
- Verder staan er in het wetboek nog een paar artikelen. Dit zijn de belangrijkste.

3) Gedragscode voor (toer)fietsers (NTFU):

- Houd je aan de verkeersregels;
- Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
- Wees beleefd tegen andere weggebruikers
- Rijd altijd op het aangegeven fietspad
- Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
- Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaar
- Gooi afval in de afvalbak

4) Aandachtspunten die de veiligheid nog verder vergroten:

- Rij nooit met losse handen
- Rem niet plotseling, maar rijd altijd (als het kan) langzaam uit
- Verander nooit abrupt van richting, de ander verwacht dit mogelijk niet
- Geef tekens en signalen door (van voor naar achter, en van achter naar voren)
- Waarschuw de rijders achter je voor gevaarlijke situaties
- Draag altijd een helm
- Rijdt op een deugdelijke goede fiets en onderhoud deze correct
- De kopman bepaalt de richting, de groep volgt de koprijder
- De ritten hebben een maximale van te voren aangegeven afstand
- Wilt U een kortere rit maken (eerder afdraaien, omdat U eerder thuis moet zijn), maak dit kenbaar voor vertrek. Er zijn misschien meerdere fietsers die hetzelfde van plan zijn.
- Bij zeer slecht weer wordt de rit afgelast. Raadpleeg hiervoor het prikbord
- Beland je in de berm? Rijd niet de weg op (of het fietspad), maar rijd rustig uit / rem. Stap af en zet je fiets terug op het harde
- Pas in bebouwde kom en op smalle bochtige paden het tempo aan
- Als iemand het tempo niet kan bijhouden, pas dan het tempo aan  zodat de gehele groep gemakkelijk mee kan fietsen
- Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan bespreek mogelijkheden  om tot een oplossing te komen Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag achter de voorrijders fietsen.
- Respecteer de afgesproken snelheden B groep 28 km/h, A groep 32 km/h. (Ook de AGroep!)
- Als de omstandigheden en de groep het toelaat kan er wat harder gereden worden. De max wordt dan bepaald door de "zwakste" fietser in de groep!;
- Blijf altijd geconcentreerd rijden
- Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets. Controleer uw fiets regelmatig op gebreken
- Blijf in formatie fietsen, wisselende posities vergroot de onrust, onzekerheid en kans op ongevallen
- Positie in de groep te bepalen direct na start of na de pauze
- Blijf op deze positie rijden
- Kopgroep (4 man) rouleert continue door. Eventueel meer renners. Dan vooraf afspreken
- Haal de kopgroep / koprijder NIET in. Koprijder weet de weg. Hiermee toon je je  disrespect
- Draag je persoonsgegevens en contactgegevens bij je
- Neem een mobiele telefoon mee
- Drink voldoende bij warm weer
- Kleed u warm bij koud weer

5) Hoe te handelen bij ongevallen:

Zorg eerst voor de eigen veiligheid
Volg aanwijzingen van de wegkapitein op
Bel bij levensbedreigende situaties: 112
Bel bij niet levensbedreigende situaties: 0900-8844
Breng het thuisfront op de hoogte van de situatie

Mocht U toevoegingen of verbeteringen hebben aan deze regels en taken kunt u die bij het bestuur onder de aandacht brengen.
(arno wit: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.